Blog

Leasing operacyjny a finansowy – który jest korzystniejszy?

leasing operacyjny a finansowy

  Leasing jest obecnie bardzo powszechną usługą, głównie dzięki możliwości optymalizacji kosztów związanych z zakupem przedmiotów użytkowanych w przedsiębiorstwie. W wielu przypadkach środki wydane na całą operację (łącznie z prowizją firmy leasingowej) i tak nie przekraczają wartości brutto konkretnego produktu. To pokazuje, dlaczego tak chętnie korzysta się z tej formy finansowania. Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie zasady wiążą się z dwoma głównymi typami leasingu oraz jakie są mocne i słabe strony każdego z nich.

  Kliknij i uzyskaj leasing

  Leasing – rodzaje

  Wszystkie dane wskazują na fakt, że leasing cieszy się rosnącą popularnością wśród przedsiębiorców pragnących usprawnić działanie firmy dzięki inwestycji w środki trwałe. Główne rozróżnienie występuje na osi: leasing finansowy a operacyjny. Te dwa modele różnią się w wielu kwestiach, jednak opierają się na wspólnej podstawie. Można oczywiście czynić dalsze rozróżnienia, ale większość ofert da się sklasyfikować po jednej z wymienionych stron. Obydwie formy finansowania są w ostatecznym rozrachunku korzystne dla firmy, jednak w zależności od warunków w jakich działa przedsiębiorca czasem bardziej opłacalny jest leasing operacyjny, a czasem finansowy. Czym charakteryzuje się leasing operacyjny oraz finansowy i wybór którego z nich okaże się lepszy?

  Charakterystyka leasingu operacyjnego

  Leasing operacyjny jest wybierany bardzo chętnie przez różnego rodzaje firmy poszukujące korzystnego finansowania dla własnych inwestycji. Pod niektórymi względami jest dużo atrakcyjniejszy od modelu finansowego, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie dysponują bardzo dużym majątkiem.

  Ogólne zasady

  • Przedmiotem leasingu mogą być zarówno samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, jak i inne pojazdy czy maszyny, a także pozostały sprzęt wykorzystywany w prowadzonej działalności.
  • Podczas trwania umowy leasingowej, wybrany przedmiot stanowi własność leasingodawcy i może zostać wykupiony przez leasingobiorcę na samym końcu. Ten krok jest opcjonalny, a więc w niektórych przypadkach przedsiębiorcy po zakończeniu okresu leasingu decydują się na zupełnie nowy pojazd czy urządzenie.
  • VAT doliczany jest tutaj do rat leasingowych w równym wymiarze, dlatego rozkłada się na cały okres umowy.
  • W związku z takimi, a nie innymi prawami własności, obowiązek amortyzacji spoczywa na leasingodawcy.
  • Umowa leasingu podpisywana jest na okres minimum 24 miesięcy (co wynika z okresu amortyzacji), natomiast górna granica nie jest precyzyjnie określona. Firmy leasingowe ustanawiają ją najczęściej na poziomie od 60 do 84 miesięcy. Do indywidualnych kwestii ustalanych przez firmy leasingowe należy m.in. maksymalna wartość finansowanych przedmiotów, ich rodzaj czy wiek. W gestii leasingodawcy leży również ustalenie wysokości wymagalnego czynszu inicjalnego lub, w określonych przypadkach, całkowita z niego rezygnacja.

  Leasing operacyjny a VAT i koszty uzyskania przychodu

  Znając podstawowe zasady, jakimi rządzi się leasing operacyjny, warto również wskazać na jego możliwości związane z optymalizacją podatkową. Przede wszystkim taka forma leasingu pozwala na wszystkie podstawowe odliczenia, które korzystnie wpływają na finanse przedsiębiorstwa. Po pierwsze, nie ma najmniejszych przeszkód, aby rozliczyć podatek VAT w wysokości, jaką umożliwiają przepisy (pełne lub np. 50% odliczenie, jakie występuje w przypadku samochodów użytkowanych również prywatnie).

  Z racji, że podatek od towarów i usług jest rozłożony na comiesięczne raty leasingowe, w każdym z okresów rozliczeniowych, można zastosować jego odliczenie. Do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedmiotu finansowanego za pomocą leasingu operacyjnego można zaliczyć comiesięczne raty w całości, czynsz inicjalny, opłaty ponoszone w związku z eksploatacją danego urządzenia, co w przypadku pojazdów oznacza także koszty paliwa i utrzymania. Do tego, jeżeli nastąpi wykup danej rzeczy, przeznaczoną na ten krok kwotę również można uwzględnić w swoich kosztach. Wykorzystanie w pełni tych możliwości może wpłynąć na znaczne obniżenie podstawy opodatkowania.

  Charakterystyka leasingu finansowego

  Leasing finansowy cieszy się mniejszą popularnością, a to wynika ze zwiększonych, jednorazowych obciążeń dla przedsiębiorcy ponoszonych na początku umowy. Nadal jednak stanowi dla niektórych rozwiązanie o wiele korzystniejsze. Czym charakteryzuje się ta forma finansowania inwestycji?

  Ogólne zasady

  • Dokładnie tak, jak w modelu operacyjnym, przedmiot leasingu to dość szeroka kategoria, może nim być zarówno pojazd osobowy, ciężarowy lub o specjalnym charakterze, jak i wyposażenie techniczne firm i zakładów.
  • Przedmiot leasingu nie podlega wykupowi, tylko automatycznie przechodzi na własność leasingobiorcy po zakończeniu czasu trwania umowy.
  • Podatek VAT wymagany jest w całości i należy zapłacić go z góry.
  • Odpisy amortyzacyjne dokonywane są przez leasingobiorcę, ponieważ finansowany pojazd lub sprzęt zaliczany jest do jego majątku.
  • Umowę można zawrzeć już na 12 miesięcy. Górna granica znów nie jest określona sztywno, a wynika z indywidualnego podejścia danej firmy leasingowej.

  Leasing finansowy a VAT i pozostałe rozliczenia

  Leasing finansowy podatkowo różni się od leasingu operacyjnego m.in. rozłożeniem poszczególnych płatności. W leasingu finansowym cały VAT od zakupionego przez firmę leasingową przedmiotu płatny jest przez leasingobiorcę jednorazowo, na początku umowy. Oczywiście zapłacony podatek VAT można później rozliczyć z Urzędem Skarbowym na takich samych zasadach jak w leasingu operacyjnym. Wymaga to jednak dysponowania przez firmę większym kapitałem własnym przy zawieraniu umowy leasingowej.

  Ponieważ cały podatek VAT płacony jest przez leasingobiorcę jednorazowo na początku umowy w kolejnych miesiącach jej trwania otrzymuje on noty kapitałowo-odsetkowe, a nie faktury VAT jak w przypadku leasingu operacyjnego. Możliwość uwzględniania wydatków w kosztach firmowych przedstawia się również odmiennie niż w poprzednim modelu. Można więc do nich zaliczyć wyłącznie odsetkową część raty leasingowej, dokonywane odpisy amortyzacyjne, a także wszystkie wydatki związane z eksploatacją. Dzięki temu obciążenie podatkowe ulega znacznemu zmniejszeniu.

  różnice między leasingiem finansowym a operacyjnym

  Leasing operacyjny a finansowy – różnice widoczne gołym okiem

  Pomiędzy wymienionymi modelami jest oczywiście wiele rzeczy wspólnych, jednak zauważyć można istotne różnice, które często decydują o przewadze któregoś z rozwiązań w oczach przedsiębiorcy. Nietrudno zauważyć, że leasing finansowy generuje znacznie większe koszty na samym początku. Oprócz czynszu inicjalnego konieczna jest opłata podatku od towarów i usług z góry (która może ulec później odliczeniu, jednak nie zmienia to sytuacji na samym początku czasy trwania umowy). Raty leasingowe również są wyższe w modelu finansowym, a wszystko dlatego, że koszt wykupu sprzętu przez leasingobiorcę rozkłada się na cały okres umowy.

  Po zakończeniu umowy leasingu przedmiot przechodzi automatycznie na własność leasingobiorcy, a co za tym idzie, musi zostać spłacony wraz z ostatnią ratą. W przypadku leasingu operacyjnego ostatnia tzw. rata wykupowa, może w niektórych przypadkach dochodzić nawet do 50% wartości początkowej przedmiotu leasingu co oznacza, że do podziału na raty jest tutaj mniejsza kwota kapitału niż ma to miejsce w leasingu finansowym. Oczywiście wszystko zależy również od okresu, na jaki zawarta została umowa, ponieważ kiedy okres się wydłuża, wysokość rat w poszczególnych modelach coraz bardziej się wyrównuje.

  Leasing operacyjny czy finansowy – co wybrać?

  Leasing operacyjny jest tak naprawdę dość uniwersalnym rozwiązaniem, dlatego właśnie jest popularny wśród firm o różnym rozmiarze i profilu prowadzonej działalności. Głównym jego atutem jest wygodne rozłożenie płatności oraz możliwość podjęcia decyzji o wykupie danego przedmiotu. Z pewnością doskonale sprawdzi się w przypadku niewielkich firm, które nie chcą zamrażać swojego kapitału lub zwyczajnie nie dysponują wystarczającymi środkami na jednorazowy wydatek związany z zapłatą całego podatku VAT od wartości przedmiotu leasingu. Leasing finansowy wydaje się rozwiązaniem droższym, jednak w niektórych przypadkach sprawdza się lepiej. Dzieje się tak kiedy finansowany jest przedmiot objętych niższą np. 8% stawką podatku VAT. Niektórych zachęca również możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

  Oprócz tego leasing kapitałowy wybierany jest chętniej przez podmioty niebędące płatnikami podatku VAT ponieważ do comiesięcznych rat nie jest doliczany 23% podatek VAT jak ma to miejsce w leasingu operacyjnym. Biorąc pod uwagę powyższe rodzaje leasingu, ich zalety, wady i specyfikę, pojawia się pytanie, jaki leasing wybrać, aby skorzystać w największym stopniu z jego możliwości? Chyba nie zdziwi nikogo odpowiedź, że wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Warto rozważyć powyższe argumenty, a najlepiej skonsultować się z doradcą, który pomoże ustalić odpowiednią strategię finansowania w oparciu o jeden z modeli.

  Podsumowanie

  Leasing operacyjny i finansowy to bardzo popularne i atrakcyjne produkty finansowe, które znacznie ułatwiają inwestycje firmowe, zwłaszcza jeśli chodzi o zakup środka trwałego znacznej wartości. Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi jedna z najpopularniejszych usług, czyli leasing operacyjny samochodu osobowego, czy też sfinansowanie skomplikowanej maszyny, model leasingowy sprawdza się doskonale i zapewnia wiele korzyści. Jeżeli poszukujesz atrakcyjnej oferty i nadal zastanawiasz się, który leasing wybrać, zapraszamy do kontaktu z doradcami SGB Leasing. Mamy duże doświadczenie w branży i potrafimy dopasować ofertę do potrzeb naszych Klientów. Możesz również skontaktować się z naszymi pracownikami mailowo lub wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej.

  Kliknij i uzyskaj leasing

  Przeczytaj również: