Reklamacje

Regulamin reklamacji

SGB Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ( dalej „SGB Leasing”) w związku z wejściem w życie w dniu 10 stycznia 2017 roku Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem właściwym dla SGB Leasing do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy SGB Leasing a osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Regulamin reklamacji

Formularz reklamacji

Formularz reklamacji