Obowiązek informacyjny

Ochrona danych osobowych

SGB Leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: „Rozporządzenie”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Polityka cookies

Beneficjent rzeczywisty i PEP

SGB Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723), ma obowiązek uzyskać dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych wnioskodawców, ich statusu w zakresie zajmowania eksponowanych stanowisk politycznych (PEP) oraz struktury własności i kontroli podmiotu.

Definicje:

Beneficjent rzeczywisty

Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP)