Blog

Jak odliczyć leasing od podatku?

leasing odliczenie od podatku dochodowego

  Leasing, w różnych jego formach, jest niezwykle popularnym rozwiązaniem w świecie biznesu. Warunki leasingu znacznie ułatwiają prowadzenie działalności przedsiębiorstwom z różnych branż. Korzystanie z tego typu produktów finansowych ułatwia inwestycje i umożliwia osiągnięcie wyższego ich poziomu. W niniejszym artykule skupiamy się na wyjaśnieniu kwestii odliczenia podatku od przedmiotu leasingu oraz przedstawiamy kroki, jakie należy podjąć, by zmniejszyć swoje obciążenie finansowe. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

  Leasing jako doskonałe rozwiązanie dla firm

  Leasing to chętnie wybierana forma finansowania inwestycji w środki trwałe. Najczęściej, mówiąc właśnie o niej, wskazuje się na leasing samochodu firmowego, jako przykład modelowy. Rzeczywiście auta stanowią jeden z głównych przedmiotów użytkowanych w ten sposób, jednak leasingować można różne maszyny i urządzenia, także te, które kwalifikują się do kategorii składników wyposażenia lub zwykłych wydatków. Z powodzeniem leasinguje się laptopy, monitory, czy telefony. Sam zakup takich urządzeń na firmę wiąże się z możliwością odliczenia podatku VAT, a w przypadkach, gdy sprzęt podlega amortyzacji, w grę wchodzą dodatkowe korzyści finansowe (odpisy amortyzacyjne, które można wpisać w koszty prowadzenia działalności).

  Zapytaj o leasing!

  To oczywiście nie wszystko. Ta forma finansowania wybierana jest ze względu na rozłożenie wydatków w czasie, przy czym ogólny koszt leasingu często bywa mniejszy niż kredytu lub pożyczki. Z tych wszystkich względów warto zainteresować się ofertą leasingu w dogodnej formie.

  Co chcesz wziąć w leasing?

  O możliwościach zmniejszania obciążenia podatkowego, co do zasady, nie decyduje przedmiot leasingu. Wskazuje na to bezpośrednio art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stanowi on, iż możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podmiotowi, jeżeli nabywane towary i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych. Oznacza to, że (z pewnymi wyjątkami, wskazanymi w ustawie) urządzenia, maszyny, czy usługi nabywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej objęte są powyższym przepisem i można od nich odliczyć pełny VAT.

  Inaczej sprawa wygląda, jeżeli dana rzecz nie jest użytkowana wyłącznie na potrzeby firmowe. Taka sytuacja często zachodzi w przypadku zakupu na firmę samochodu osobowego lub niewielkiego auta dostawczego (do 3,5 t), które mogą służyć również do celów prywatnych. W takim wypadku odliczeniu ulec może wyłącznie 50% podatku. To, czy bierzesz samochód w leasing, czy decydujesz się na inną formę finansowania, nie ma tu większego znaczenia – poziom odliczenia jest taki sam. Inaczej wyglądać może jedynie harmonogram płatności (np. w leasingu finansowym jednorazowo, z góry, zaś w operacyjnym – z każdą ratą miesięczną).

  leasing odliczenie od podatku

  Jak odliczyć podatek VAT?

  Poniżej przedstawiona została szczegółowa analiza różnych form leasingu, w odniesieniu do kosztów podatkowych oraz możliwości odliczania pozostałych wydatków związanych z całą procedurą. Na samym początku warto jednak skupić się na głównym wątku niniejszego artykułu, czyli co trzeba zrobić, aby zapłacić mniejszy podatek. Podstawą jest oczywiście to, aby podmiot był czynnym płatnikiem VAT. W tym celu konieczna jest rejestracja w urzędzie skarbowym. Ogólnie rzecz biorąc, odliczenia można dokonywać za okres, w którym na zakup określonych środków trwałych powstał obowiązek podatkowy, po otrzymaniu odpowiedniej faktury.

  Co jednak w przypadku, gdy podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o tę, związaną z podatkiem naliczonym i poniósł pełny koszt, pomimo prawa do odliczenia? Korekty dokonać można w deklaracji podatkowej, dokonywanej (zgodnie z przepisami) za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących po okresie, w którym wystąpiła płatność. W przypadku leasingu finansowego VAT odliczany jest w całości, z góry, natomiast w modelu operacyjnym odliczeń dokonać można od każdej, comiesięcznej faktury.

  Rodzaj umowy leasingu a koszty przedsiębiorstwa

  Możliwości w zakresie włączania konkretnych składników łącznej kwoty leasingu do kosztów uzyskania przychodu zależą w dużej mierze od wyboru rodzaju finansowania. Inne bowiem zasady rządzą się modelem operacyjnym, inne finansowym, a jeszcze inne pożyczką leasingową (która jest nieco innym produktem finansowym). We wszystkich przypadkach odliczeniu może ulec podatek od towarów i usług (w wymiarze uzależnionym od przedmiotu leasingu – 100% w przypadku maszyn i samochodów firmowych, 50% w przypadku aut służących również do celów prywatnych), jednak niektóre pozostałe składniki są zmienne.

  Podatek VAT to jednak nie wszystko. Warto wspomnieć o niedawnej nowelizacji ustawy o PIT, która przełożyła się siłą rzeczy na zmiany w leasingu. Wprowadziła ona wyższą kwotę wartości pojazdu, od którego dokonywane mogą być odpisy amortyzacyjne (obecnie 150 tys. zł), a więc, jeżeli wybrana zostanie opcja, w której to przedsiębiorca dokonuje tych operacji, będzie mógł odnieść jeszcze większe korzyści. Aby ułatwić zrozumienie wspomnianych kwestii, prezentujemy szczegółową rozpiskę, która ukazuje, jakie korzyści z punktu widzenia kosztowego, oferują poszczególne rodzaje leasingu.

  Koszty w leasingu operacyjnym

  Operacyjny model leasingu jest chętnie wybierany ze względu na atrakcyjne rozłożenie opłat oraz znaczne korzyści dla leasingobiorcy. Po pierwsze, podatek jest rozłożony w czasie, a więc nie zachodzi konieczność wnoszenia bardzo dużej sumy na samym początku. Po drugie leasing operacyjny daje wiele możliwości w zakresie generowania kosztów, dzięki którym można skutecznie obniżyć podstawę opodatkowania.

  W ramach leasingu operacyjnego w koszty prowadzenia działalności wpisać można:

   

  • Całą wysokość rat leasingowych, czyli zarówno część kapitałową, jak i odsetkową,
  • Opłatę wstępną, która stanowi konkretny procent wartości przedmiotu leasingu,
  • Koszty związane z użytkowaniem pojazdu, czyli wszystkie wydatki na bieżącą eksploatację oraz zakup paliwa,
  • Kwotę poniesioną na wykup.

  Leasing operacyjny, ze względu na swoje zalety jest chętnie wybierany przez mikro i małych przedsiębiorców, ponieważ nie generuje znacznych kosztów w jednym momencie. Dodatkowo można wybrać, czy chce się dokonać wykupu przedmiotu leasingu. Można bowiem skorzystać z tego produktu finansowego na zasadach zbliżonych do najmu długoterminowego. Jeżeli jednak przedsiębiorca chce skorzystać z możliwości uzyskania danego pojazdu lub sprzętu na własność, to musi wnieść stosowną opłatę. Przy odpowiednio długim okresie finansowania jest ona jednak symboliczna – np. 1% wartości przedmiotu.

  odliczanie leasingu od podatku 2020

  Koszty w leasingu finansowym

  Leasing finansowy ma zgoła odmienną strukturę od modelu operacyjnego. Tutaj podatek VAT zapłacić należy z góry, na samym początku okresu umowy. Oczywiście istnieje możliwość jego odliczenia, jednak przez pewien czas środki pozostają zamrożone. Z tego względu część firm rezygnuje z tej formy finansowania. Ma ona jednak swoje zalety. Przede wszystkim leasingobiorca wraz z początkiem obowiązywania umowy leasingowej, wprowadza pojazd lub maszynę do ewidencji środków trwałych, a więc może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

  Jakie dokładnie są składniki, które można wpisać w koszty uzyskania przychodu?

   

  • Część odsetkowa raty,
  • Amortyzacja, czyli koszty związane z użyciem danego przedmiotu,
  • Koszty użytkowania danego sprzętu, a w przypadku samochodu, dokładnie tak, jak powyżej – środki na bieżącą eksploatację i paliwo.

  Leasing finansowy stanowi rozwiązanie całkiem przystępne, jeżeli chodzi o jego koszty, ale główny atut jest zupełnie inny. Ta forma leasingu oferuje o wiele bardziej elastyczne rozwiązania. Umowę można zawrzeć nawet na okres jednego roku. Ponadto, po zakończeniu okresu jej trwania, leasingobiorca staje się automatycznie właścicielem przedmiotu, dlatego nie ma konieczności uiszczania opłaty związanej z wykupem (koszty te są już uwzględnione w wysokości rat leasingowych).

  Pożyczka leasingowa

  Pożyczka leasingowa stanowi swoistą hybrydę tradycyjnego leasingu oraz kredytu bankowego. Z tym że z każdego z wymienionych bierze te rozwiązania, które są najkorzystniejsze. Po pierwsze, faktura za zakup pojazdu lub urządzenia wystawiana jest na przedsiębiorstwo korzystające z usług firmy leasingowej. To oznacza, że firma taka finansuje jedynie zakup danego przedmiotu i w mniejszym stopniu odpowiada za jego wykorzystanie i utrzymanie.

  Decydując się na pożyczkę, w koszty prowadzenia działalności wpisać można:

   

  • Amortyzację – przedmiot staje się własnością podmiotu, który otrzymuje finansowanie, a zatem to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych, co rodzi wymierne korzyści,
  • Część odsetkową raty pożyczki,
  • Koszty eksploatacji – dokładnie tak, jak w przypadku dwóch powyższych propozycji.

  Największą zaletą pożyczki finansowej jest właśnie fakt, że faktura wystawiana jest na firmę korzystającą z tego produktu finansowego. Dzięki temu można bez przeszkód ubiegać się o dofinansowanie w ramach publicznych programów krajowych oraz unijnych, a to ma duże znaczenie dla wielu przedsiębiorców czy rolników. Takie działanie pomaga zniwelować koszty do absolutnego minimum.

  Leasing a wysokość kwoty podatku – podsumowanie

  Jak widać, różne formy leasingu charakteryzują się odmiennymi możliwościami w zakresie rozliczania wydatków firmowych, jednak jedna rzecz pozostaje wspólna – podatek VAT ulega całkowitemu (lub połowicznemu, w określonych sytuacjach) odliczeniu w każdej z wymienionych możliwości. Różnice występują w jego rozłożeniu – np. pomiędzy leasingiem operacyjnym z jednej strony a finansowym i pożyczką leasingową z drugiej. Jeżeli chodzi o leasing, koszty z nim związane prezentują się atrakcyjnie, w porównaniu do innych form finansowania.

  Jeżeli potrzebujesz pomocy, bo nie wiesz jaki produkt finansowy wybrać zapraszamy do SGB Leasing. Nasi handlowcy fachowo doradzą najlepsze rozwiązanie. Nasi pracownicy dostępni są pod numerami telefonów oraz adresami e-mail, zamieszczonymi na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt.

  Zapytaj o leasing!

  Przeczytaj również: