Kontakt

Centrala

ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań

tel. 61  869 08  00

zobacz na mapie

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000030473 NIP: 779-10-02-328 REGON: 630244958 Kapitał zakładowy: 9 777 600,00 PLN opłacony w całości.


Nasi doradcy (woj. wielkopolskie)

Brak doradców w tym regionie

Brak doradców w tym regionie

Brak doradców w tym regionie

Brak doradców w tym regionie