Blog

Pożyczka leasingowa: Nowoczesne rozwiązanie finansowe dla firm w Polsce

  Leasing od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych narzędzi finansowych, z którego korzystają firmy w Polsce. Jednym z nowoczesnych rozwiązań, które zyskuje coraz większą popularność, jest pożyczka leasingowa. To innowacyjne podejście do finansowania, które łączy zalety leasingu i tradycyjnej pożyczki. W niniejszym artykule przybliżymy pojęcie pożyczki leasingowej, omówimy jej zalety oraz wyjaśnimy, dlaczego warto rozważyć to rozwiązanie.

  Co to jest pożyczka leasingowa?

  Pożyczka leasingowa to forma finansowania, która łączy elementy leasingu operacyjnego i finansowego z tradycyjną pożyczką. W odróżnieniu od klasycznego leasingu, gdzie leasingobiorca jedynie użytkuje przedmiot leasingu, pożyczka leasingowa zakłada, że pożyczkobiorca staje się właścicielem przedmiotu od razu po zawarciu umowy. Jest to szczególnie korzystne dla firm, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi aktywami.

  Pożyczka leasingowa jest udzielana zazwyczaj na zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, a także nieruchomości. To elastyczne narzędzie finansowe, które można dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu branż.

  Popularność pożyczki leasingowej w Polsce

  Na polskim rynku pożyczka leasingowa zyskuje coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców. Według danych Związku Polskiego Leasingu, obserwuje się dynamiczny wzrost liczby zawieranych umów leasingowych, w tym pożyczek leasingowych. W 2023 roku wartość rynku leasingowego w Polsce przekroczyła 102 miliardy złotych, a pożyczka leasingowa stanowiła już 13,4 mln złotych.

  Przedsiębiorcy doceniają elastyczność i korzystne warunki pożyczki leasingowej. Wiele firm wybiera tę formę finansowania ze względu na szybki dostęp do środków, uproszczone procedury oraz możliwość dopasowania umowy do specyficznych potrzeb działalności.

  Atuty pożyczki leasingowej

  1. Elastyczność finansowania

  Pożyczka leasingowa oferuje dużą elastyczność w porównaniu z tradycyjnymi formami finansowania. Przedsiębiorca może dostosować warunki umowy, takie jak okres spłaty, wysokość rat czy harmonogram płatności, do swoich możliwości finansowych i specyfiki prowadzonej działalności. To rozwiązanie pozwala na lepsze zarządzanie płynnością finansową firmy. Można powiedzieć, iż pożyczka leasingowa jest zbliżona do leasingu finansowego jednakże nie trzeba płacić podatku VAT z góry.

  1. Korzyści podatkowe

  Podobnie jak w przypadku klasycznego leasingu, pożyczka leasingowa daje możliwość odliczenia od podatku kosztów związanych z użytkowaniem przedmiotu pożyczki. Raty pożyczki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, co obniża podstawę opodatkowania i pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa. Dodatkowo przedmiot pożyczki jest podstawa amortyzacji.

  1. Brak konieczności angażowania własnych środków

  Dzięki pożyczce leasingowej przedsiębiorca może sfinansować zakup potrzebnych aktywów bez konieczności angażowania dużych własnych środków. Często oferty pożyczki nie wymagają wkłady własnego.To szczególnie ważne dla firm, które chcą szybko rozwijać się i inwestować w nowe technologie, a jednocześnie zachować płynność finansową.

  1. Szybki dostęp do finansowania

  Procedury związane z uzyskaniem pożyczki leasingowej są zazwyczaj mniej skomplikowane i szybsze niż w przypadku tradycyjnych kredytów bankowych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na szybkie rozpatrzenie wniosku i uzyskanie finansowania, co pozwala na realizację inwestycji bez zbędnych opóźnień.

  1. Własność przedmiotu pożyczki

  Jednym z głównych atutów pożyczki leasingowej jest to, że przedsiębiorca od razu staje się właścicielem przedmiotu pożyczki. Dzięki temu ma pełną kontrolę nad swoim majątkiem i może swobodnie nim dysponować. Jest to istotna różnica w porównaniu do tradycyjnego leasingu, gdzie własność przedmiotu pozostaje po stronie leasingodawcy.

  1. Brak ograniczeń w zakresie użytkowania

  Pożyczka leasingowa nie narzuca ograniczeń dotyczących sposobu użytkowania przedmiotu pożyczki. Przedsiębiorca może dowolnie korzystać z zakupionych aktywów, co daje większą swobodę działania i pozwala na lepsze dostosowanie inwestycji do potrzeb firmy.

  Podsumowanie

  Pożyczka leasingowa to innowacyjne i elastyczne narzędzie finansowe, które zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorców. Łączy w sobie zalety leasingu i tradycyjnej pożyczki, oferując korzyści podatkowe, szybki dostęp do finansowania oraz pełną kontrolę nad zakupionymi aktywami. Dzięki pożyczce leasingowej firmy mogą efektywnie zarządzać swoją płynnością finansową i realizować nowe inwestycje bez konieczności angażowania dużych środków własnych.

  W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku, pożyczka leasingowa stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać i inwestować w przyszłość. Jej popularność w Polsce jest dowodem na to, że nowoczesne formy finansowania stają się coraz bardziej cenione i powszechnie wykorzystywane w praktyce biznesowej.

  Jeżeli rozważasz finansowanie swoich inwestycji, warto bliżej przyjrzeć się pożyczce leasingowej i skonsultować się z ekspertami w tej dziedzinie. To może być klucz do dynamicznego rozwoju Twojej firmy i osiągnięcia sukcesu na rynku.