Blog

Perły Polskiego Leasingu 2019 – SGB Leasing z wyróżnieniem

perły sgb leasing

  Gazeta Finansowa przyznała SGB Leasing prestiżowe wyróżnienie w ramach raportu Perły Polskiego Leasingu 2019. Redakcja doskonale zdaje sobie sprawę z dynamiki działań na rynku leasingowym, dlatego sugerując się aktywnością firm i dostosowaniem ofert do wciąż ewoluujących potrzeb klientów, Gazeta Finansowa postanowiła uhonorować tytułem 3 spółki, w tym SGB Leasing. Dziękujemy!

  SGB Leasing – liderzy w branży

  Pierwsze półrocze 2019 roku dla SGB Leasing to przede wszystkim wzrost sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Jednocześnie nasza spółka wykazała się największą dynamiką sprzedaży na rynku leasingu, co zostało zauważone m.in. przez ekspertów z Gazety Finansowej.

  W rezultacie SGB Leasing zostało wyróżnione Perłą Polskiego Leasingu 2019. W uzasadnieniu specjaliści z Gazety Finansowej piszą:

  „Za konsekwentne realizowanie potrzeb inwestycyjnych klientów z zachowaniem najwyższych standardów rynku. SGB Leasing wspiera klientów na każdym etapie przedsięwzięcia, dzięki czemu mogą oni konsekwentnie budować konkurencyjność swojej działalności”.

  Od lat oferujemy naszym klientom pełne wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia finansowego. Gwarantujemy absolutnie bezpieczne zaplecze finansowe, opierając się na 100% polskiego kapitału. W SGB Leasing realizujemy leasing operacyjny, leasing finansowy, jak również pożyczki dla lekarzy czy rolników. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich klientów, którzy doceniają rzetelne działania na rzecz rozwoju ich biznesu i budowanie przewagi konkurencyjnej. Jasne warunki leasingu i bezpieczne finansowanie są naszą wizytówką.

  SGB Leasing w obliczu zmian po 1 stycznia 2019 r.

  Wyróżnienie „Perły Polskiego Leasingu 2019”, które zostało przyznane przez Gazetę Finansową doceniamy tym bardziej, że od czasu wprowadzenia zmian w opodatkowaniu leasingu od 1 stycznia 2019 roku, aktywny portfel branży leasingowej nie rozwijał się tak dynamicznie, jak dotychczas. Wartość nowych umów znacznie wyhamowała – łączone finansowanie nowych umów utrzymuje się obecnie na poziomie 38,7 mld zł. Cieszymy się, że dzięki naszym staraniom i atrakcyjnie skonstruowanym ofertom, przyczyniamy się do wzrostu wartości polskiej branży leasingu na tle gorszej koniunktury rynku.

  Dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu, Andrzej Sugajski, komentuje:

  „Wyniki branży leasingowej w I półroczu pozostawały pod istotnym wpływem zmian prawnych w zakresie podatku dochodowego od pojazdów osobowych. Wprowadzone pod koniec ubiegłego roku zmiany nie stanowiły co prawda czynnika decydującego, ale znacznie przyspieszyły decyzje przedsiębiorców o zakupie aut jeszcze w 2018 roku. W efekcie przesunęło to znaczną część tegorocznego popytu inwestycyjnego na końcówkę 2018 r. Poprawiające się w kolejnych miesiącach wyniki pozwalają sądzić, że branża leasingowa 2019 r. zamknie dodatnim wynikiem, choć nie tak spektakularnym, jak w ostatnich latach”.

  Poziom finansowania pojazdów osobowych warunkuje przede wszystkim wielkość popytu konsumenckiego, co potwierdzają wnikliwe analizy makroekonomiczne, przygotowane przez specjalistów Związku Leasingu Polskiego oraz ekspertów z CBM Indicator, odpowiedzialnych za projekty badawcze, na podstawie których opracowywane są szczegółowe raporty opisujące rzeczywistą sytuację na polskim rynku leasingu.

  Jak twierdzi Wojciech Terlikowski z CBM Indicator, który koordynuje projekty badawcze:

  „Przedsiębiorcy wybierając leasingodawcę, kierują się ofertą cenową (81% – zsumowane odpowiedzi „miało duży” i „bardzo duży wpływ”), szybkością podejmowania decyzji (76%), otwartością na negocjacje (71%) oraz jakością obsługi klienta (68%). W opinii małych przedsiębiorców leasing jest elastyczniejszą i tańszą dla firm formą finansowania niż kredyt. Według przedstawicieli małych firm leasing jest też bardziej bezpieczny i przyjazny niż kredyt”.

  To potwierdza, że wszystkie firmy, które korzystają z leasingu są zadowolone z tej formy finansowania (aż 92%) i przekonują, iż mają zamiar ponownie skorzystać z oferty leasingodawcy (aż 42%).

  Krótkoterminowe i długoterminowe prognozy dla branży leasingu

  W SGB Leasing mierzymy wysoko. Realnie oceniamy sytuację na rynku, dokładnie ją analizujemy i przygotowujemy najlepsze oferty leasingu dla naszych klientów. Badania przeprowadzone wśród określonej liczby przedsiębiorców udowodniły, iż klienci optymistycznie szacują rzeczywisty rozwój branży leasingu w perspektywie 10 lat. Oto niektóre tezy, które z pewnością weźmiemy pod uwagę:


  • 58% ankietowanych twierdzi, iż leasing będzie przynosił korzyści podatkowe,
  • 57% sądzi, iż firma leasingowa będzie oferować samochód i rozbudowany pakiet usług dodatkowych, jak również nabycie pojazdu na własność,
  • 39% badanych twierdzi, iż w przyszłości będzie możliwe zawieranie umów leasingu z poziomu aplikacji mobilnej.

  Według prognoz Związku Leasingu Polskiego do końca 2019 roku branża ma szansę udzielić finansowania o łącznej wartości, przekraczającej 84,6 mld zł, natomiast na rozwój całej branży leasingu wpłyną przede wszystkim:


  • wzrost gospodarczy,
  • wykorzystanie zdolności produkcyjnych,
  • wykorzystanie funduszy unijnych,
  • produkcja przemysłowa i budowlana.

  Nasi eksperci trzymają rękę na leasingowym pulsie. Będziemy na bieżąco informować o potencjalnych zmianach w ustawach, jak również kondycji polskiej branży leasingu. SGB Leasing to spółka, która ma realny wpływ na poziom rynku leasingu. Nie zwalniamy tempa i raz jeszcze dziękujemy za wyróżnienie!