Blog

Leasing a tarcza podatkowa

Tarcza podatkowa a leasing

  Przydatnym narzędziem dla każdego przedsiębiorcy jest tarcza podatkowa, która pozwala właścicielom firm obniżyć podatek dochodowy przez finansowanie inwestycji z zewnętrznych źródeł. W głównym stopniu chodzi o takie formy finansowania jak kredyt czy leasing. Dziś wyjaśniamy, czym jest tarcza podatkowa i w jaki sposób można wykorzystać ją zarówno w leasingu operacyjnym, jak i finansowym.

  Kliknij i uzyskaj leasing

  Co to jest tarcza podatkowa?

  Tarcza podatkowa jest zjawiskiem, które polega na obniżeniu podatku dochodowego, dzięki finansowaniu inwestycji lub działalności przy pomocy kapitału zewnętrznego. Cały proces wynika z możliwości zaliczenia kosztów finansowych do kosztów uzyskania przychodu. Do takich wydatków można zaliczyć między innymi odsetki od kredytu, raty leasingowe, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, a także inne opłaty, które są związane z taką formą finansowania danej inwestycji.

  Z tarczy podatkowej mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy są płatnikami podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Nie skorzystają z tego rozwiązania ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z karty podatkowej lub podatkowych form ryczałtowych. W przypadku tych dwóch form nie można obniżyć podstawy opodatkowania o poniesione koszty, które są związane z prowadzoną działalnością.

  Tarcza podatkowa pozwala obniżyć nie tylko podatek dochodowy, ale również podatek VAT.

  Jak obliczyć tarczę podatkową?

  Tarcza podatkowa jest możliwa do obliczenia przy pomocy wzoru matematycznego:

   

  K=(1-P) x W

   

  • W – wydatki finansowe
  • P – stawka podatku dochodowego
  • K – rzeczywisty koszt z uwzględnieniem tarczy podatkowej

  Często wartość tarczy podatkowej można obliczyć również za pomocą specjalnych kalkulatorów dostępnych na stronach internetowych różnych instytucji finansowych.

  Tarcza podatkowa – leasing operacyjny

  Najczęściej spotykane zjawisko tarczy podatkowej zauważamy w leasingu operacyjnym. W leasingu operacyjnym kosztem jest opłata wstępna oraz raty miesięczne (część kapitałowa i odsetkowa), które liczy się w całości. Można także odliczyć doliczoną do opłaty wstępnej oraz raty leasingowej kwotę VAT-u.

  Przykład tarczy podatkowej w leasingu operacyjnym:

   

  Wartość przedmiotu leasingu: 100 000 zł netto
  Stawka podatku dochodowego: 19%
  Wpłata wstępna: 20%
  Liczba rat leasingowych: 48
  Koszt uzyskania przychodu: 110 000 zł
  Oszczędność na podatku dochodowym: 20 900 zł
  Oszczędność na VAT: 25 300 zł
  Oszczędności podatkowe razem: 46 200 zł

   

  Tarcza podatkowa – leasing finansowy

  Nie tylko w leasingu operacyjnym można skorzystać z efektu tarczy podatkowej. Również przedsiębiorcy, którzy zdecydują lub zdecydowali się na leasing finansowy, mogą wrzucić w koszty wydatki, jednak w tej sytuacji będą to tylko odsetki. Właściciele firm mogą jednak amortyzować leasingowany przedmiot. W przypadku leasingu finansowego całą kwotę podatku od towaru i usług (VAT) należy uiścić jednorazowo, wraz z opłatą wstępną.

  Oszczędności w leasingu finansowym dzięki tarczy podatkowej:

   

  Wartość przedmiotu leasingu: 100 000 zł netto
  Stawka amortyzacji: 14%
  Stawka podatku dochodowego: 19%
  Wpłata wstępna: 20%
  Liczba rat leasingowych: 36
  Suma odsetek netto: 8 000 zł
  Roczny odpis amortyzacyjny: 14 000 zł
  Koszt uzyskania przychodu: 50 000 zł
  Oszczędność na podatku dochodowym: 9 500 zł
  Oszczędność na VAT: 24 840 zł
  Oszczędności podatkowe razem: 34 340 zł

  Tarcza podatkowa

  Tarcza podatkowa a VAT i amortyzacja

  Na wysokość tarczy podatkowej ma wpływ również sposób odliczania VAT z wydatków poniesionych na samochód firmowy. W momencie, kiedy podatnik wykorzystuje pojazd w użytku mieszanym (czyli zarówno prywatnie, jak i służbowo), wówczas od wydatków związanych z pojazdem przysługuje 50% odliczenia podatku VAT. Druga połowa podatku powiększa kwotę netto wydatku, dzięki czemu staje się kosztem uzyskania przychodu.

  W przypadku tarczy podatkowej w postaci amortyzacji, jej wpływ na zobowiązania podatkowe zależy od zastosowanej metody, wartości początkowej środka trwałego oraz stawki amortyzacji – tę ustala się z kolei na podstawie kategorii środka trwałego.

  Dla przykładu: przedsiębiorca rozliczający przychody z działalności za pomocą podatku liniowego w ciągu ostatniego roku osiągnął przychody w wysokości 320 000 zł, natomiast wartość poniesionych kosztów w tym samym czasie wynosi 40 000 zł mniej, czyli 280 000 zł. Wspomniane 40 000 zł stanowi osiągnięty zysk, co jest podstawą opodatkowania. W efekcie podatek dochodowy do zapłaty wynosi 40 000 zł x 19%, czyli 7600 zł.

  Efekt tarczy podatkowej w tym przypadku mógłby wyglądać następująco:

  Samochód osobowy w leasingu operacyjnym (do wykorzystywania w sposób mieszany), którego łączna suma rat w kwocie netto + 50% podatku VAT niepodlegającego odliczeniu wynosi rocznie 18 000 zł. Raty leasingowe zwiększają kwotę kosztów, które ponosi przedsiębiorstwo. W efekcie powoduje to zmniejszenie podstawy opodatkowania do kwoty 22 000 zł. Podatek dochodowy wyniósłby 22 000 x 19%, czyli 4180 zł. W wyniku ujęcia w kosztach rat leasingowych kwota podatku do zapłaty zmniejszyła się aż o 3 420 zł.

  Osłona podatkowa

  Tarcza podatkowa nazywana jest również osłoną podatkową. Podsumowując, jest stworzona z wydatków, takich jak:

   

  • raty leasingowe w leasingu operacyjnym,
  • opłaty związane z leasingiem,
  • odsetki od kredytu,
  • amortyzacja.

  Tarcza podatkowa wykorzystywana w postaci wydatków sfinansowanych ze środków zewnętrznych może mieć duży wpływ na obniżenie podatku dochodowego, co jest niezwykle korzystne dla każdego przedsiębiorcy, który jest płatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych. To kolejny plus dla formy finansowania inwestycji w danym przedsiębiorstwie w postaci leasingu operacyjnego lub finansowego. Zainteresowanych współpracą ze specjalistami w tej dziedzinie – zapraszamy do kontaktu!

  Kliknij i uzyskaj leasing

  Przeczytaj również: