STREFA KLIENTA Banki SGB

Leasing w pytaniach

Jakie korzyści daje leasing w odniesieniu do kredytu?

 

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Kredyt

Czas trwania umowy

Minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji

Dowolny

Dowolny

Własność przedmiotu podczas trwania umowy

 

Firma Leasingowa

Firma Leasingowa

Kredytobiorca (zastrzeżenie – zabezpieczenie kredytu np. cesja prawa własności na okres kredytowania)

Przeniesienie tytułu własności

Po dokonaniu opłaty za wykup zgodnie z umową

 

Bezpłatna umowa przeniesienia własności

 

Z chwilą rozpoczęcia okresu kredytowania (zastrzeżenie – zabezpieczenia kredytu np. cesja prawa własności na okres kredytowania)

Wkład własny

Do negocjacji

Do negocjacji

Do negocjacji

Koszt uzyskania przychodu

Cała rata kapitałowo - odsetkowa

 

Część odsetkowa raty leasingowej + amortyzacja środka trwałego

Część odsetkowa raty kredytuj + amortyzacja środka trwałego

 

Amortyzacja

Finansujący

Korzystający

Kredytobiorca

Podatek VAT

Naliczany i płatny w kolejnych ratach leasingowych

 

Naliczony od całej umowy, płatny z góry po przekazaniu przedmiotu umowy

 

W całości rozlicza Kredytobiorca

Przedmiot umowy

Środek trwały

Środek trwały

Środki pieniężne

Kto wykazuje w bilansie

Finansujący

Korzystający

Kredytobiorca

 

Jak jest naliczany i rozliczany podatek VAT w transakcjach leasingowych?

Leasing operacyjny traktowany jest jak usługa. Podatek naliczany jest od każdej raty leasingowej zgodnie z bieżącą stawką. Następnie podlega odliczeniu przez Korzystającego.

Leasing finansowy w większości przypadków transakcja jest traktowana jak dostawa towarów. Podatek naliczany jest z góry od całej kwoty transakcji w chwili wydania przedmiotu leasingu.

 

Jakie prawa przysługują Korzystającemu po zakończenia umowy leasingu?

 • Korzystający na prawo pierwokupu przedmiotu leasingu, może zatem poprzez wykup nabyć prawo jego własności po zakończeniu umowy leasingu.
 • Korzystający może przedłużyć umowę na kolejny okres i ponownie użytkować przedmiot umowy leasingowej.
 • Korzystający ma prawo zrezygnować z wykupu przedmiotu umowy leasingu, w tej sytuacji musi zwrócić finansującego przedmiot po zakończeniu umowy leasingu.

 

Jakie występują możliwości zakończenia umowy leasingu?

Po zakończeniu umowy Korzystającemu przysługuje prawo do:
  Leasing finansowy – przeniesienie prawa własności na podstawie bezpłatnej umowy
  Leasing operacyjny:

 • przedłużenia umowy zgodnie z aktualną ofertą SGB Leasing
 • nabycia przedmiotu za cenę ustaloną w umowie leasingu – wartość wykupu
 • wskazania nabywcy, który odkupi przedmiot za cenę rynkową. Po sprzedaży przedmiotu nadwyżka ceny rynkowej nad wartość wykupu, która była ustalona w umowie zwracana jest Korzystającemu lub zaliczana na poczet rat nowej umowy leasingu.

 

Czy istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia umowy leasingu ?

SGB Leasing rozpatruje indywidualnie wnioski o wcześniejsze zakończenie umowy leasingu ze względu na konieczność zachowania 40% okresu amortyzacji w obowiązującej umowie. 

 

Co jest kosztem uzyskania dochodu w umowie leasingu?

Leasing operacyjny - kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego jest opłata wstępna, wszystkie raty leasingowe w całości oraz pozostałe opłaty związane z leasingiem.

Leasing finansowy - kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego jest część odsetkowa raty leasingowej oraz amortyzacja.

 

Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych związanych z leasingowanym przedmiotem?

 • Finansujący - w przypadku leasingu operacyjnego
 • Korzystający - w przypadku leasingu finansowanego

 

Co jest zabezpieczeniem umowy leasingu?

 • Standardowym zabezpieczeniem umowy jest weksel wystawiony przez Korzystającego
 • Przedmiot leasingu – właścicielem jest SGB Leasing
 • W indywidualnych przypadkach możliwe są inne zabezpieczenia dodatkowe uzależnione od oceny zdolności Klienta oraz przedmiotu leasingu przez SGB Leasing

 

Jak ubezpieczany jest przedmiot leasingu?

 • Oferta SGB Leasing obejmuje ubezpieczenie przedmiotu leasingu w pełnym zakresie w całym okresie trwania umowy leasingu.
 • W indywidualnych przypadkach Korzystający może, po uzgodnieniu z SGB Leasing, zawrzeć umowę ubezpieczenia przedmiotu leasingu we własnym zakresie

 

Kto jest właścicielem przedmiotu w trakcie trwania umowy leasingu?

Właścicielem przedmiotu leasingu w całym okresie trwania umowy jest finansujący. 

Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz
skontakujemy się z Tobą!

Kontakt telefoniczny

061 869 08 00

Kontakt z doradcami

lista doradców »