STREFA KLIENTA Banki SGB

Dlaczego leasing?

Leasing – forma finansowania środków trwałych, która zakłada korzystanie z nich bez konieczności bezpośredniego zakupu przez Korzystającego. Umowa leasingu łaczy w sobie elementy wynajmu i kredytu. Korzystający ma prawo użytkować przedmiot, którego właścicielem jest firma leasingowa, reguluje zobowiązania z tytułu użytkowania w postaci comiesięcznych rat leasingowych, spłacając zarazem jego wartość. Po zakończeniu umowy Korzystający nabywa prawo własności przedmiotu leasingu.

Racjonalizowanie struktury obciążeń podatkowych – koszty wynikające z rat leasingowych są kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy.
Możliwość ustalania pierwszej wpłaty i elastyczność rat pozwala regulować stosunek kosztów i dochodów.
Elastyczna wartość wykupu – możliwość obniżenia miesięcznych rat.
Łatwiejsze i szybsze procedury zawarcia umowy, mniejsze wymagania dotyczące zabezpieczeń.
Płatność w ratach za przedmiot, również podatku VAT.
Łeasing operacyjny nie pogarsza zdolności kredytowej firm, które sporządzają bilans - struktura pasywów nie ulega pogorszeniu z punktu widzenia wskaźników oraz oceny wiarygodności finansowej.
Możliwość modernizacji środków trwałych bez angażowania swoich środków pieniężnych.
Łatwiejszy dostęp do nowych technologii – możliwość poszerzenia działalności oraz podniesienia konkurencyjności firmy.
Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz
skontakujemy się z Tobą!

Kontakt telefoniczny

061 869 08 00

Kontakt z doradcami

lista doradców »